KONTAKT

343-444-007 Biuro czynne: poniedziałek-piątek od 9:00 do 16:00

UPROSZCZONA KSIĘGOWOŚĆ

Księga Przychodów i Rozchodów
sporządzanie ewidencji księgowych
kontrola dokumentów pod względem merytorycznym i rachunkowym
prowadzenie ewidencji VAT
rozliczanie importu i eksportu
rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych UE
sporządzanie i wysyłka elektroniczna deklaracji VAT
sporządzanie i wysyłka elektroniczna rocznych zeznań podatkowych
sporządzanie sprawozdań do GUS
Ewidencja Przychodów – Ryczałt
sporządzanie ewidencji księgowych
kontrola dokumentów pod względem merytorycznym i rachunkowym
prowadzenie ewidencji VAT
sporządzanie i wysyłka elektroniczna deklaracji VAT
sporządzanie i wysyłka elektroniczna rocznych zeznań podatkowych
sporządzanie sprawozdań do GUS

Biuro rachunkowe Katarzyna Podsiedlik © Privacy Policy net9.pl