KONTAKT

343-444-007 Biuro czynne: poniedziałek-piątek od 9:00 do 16:00

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

prowadzenie Ksiąg Handlowych
sprawdzanie dokumentów pod względem merytorycznym i rachunkowym
wprowadzanie dokumentów i dekretacja
prowadzenie dziennika księgowań
kontrola rozrachunków
ewidencje VAT: zakup i sprzedaż, sporządzanie comiesięcznych deklaracji VAT
Rachunek Zysków i Strat
Zestawienie Obrotów i Sald
Bilanse
Sprawozdawczość finansowa
sporządzanie deklaracji CIT
obsługa sprawozdań do GUS
przedstawicielstwo i reprezentacja podczas kontroli przed Urzędem Skarbowym
elektroniczna obsługa dokumentów

Biuro rachunkowe Katarzyna Podsiedlik © Privacy Policy net9.pl