KONTAKT

343-444-007 Biuro czynne: poniedziałek-piątek od 9:00 do 16:00

KADRY i PŁACE

okresowe sporządzanie deklaracji ZUS i wysyłanie ich drogą elektroniczną do ZUS
sporządzanie dokumentów pracowniczych
przygotowanie umów o pracę
prowadzenie kart urlopowych
przygotowanie regulaminów pracy i wynagradzania
przygotowanie list płac
rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło
prowadzenie akt osobowych dla pracowników
sporządzanie deklaracji rocznych PIT 11 – wysyłka elektroniczna
kontrola badań lekarskich i szkoleń BHP pracowników
sporządzanie dokumentów związanych ze zwolnieniami lekarskimi
przygotowanie deklaracji rocznych dla pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie i o dzieło
przedstawicielstwo i pomoc podczas kontroli ZUS, PIP i PUP

Biuro rachunkowe Katarzyna Podsiedlik © Privacy Policy net9.pl